SPIRITUAL PRACTICE
27.-28. January 2024


Two days of Dorje Gotrab mantra chanting.

Additionally we will learn how to make a traditional Tibetan medicine Sendru 4.

  • Housing in dormitory rooms in Väluste Schoolhouse.
  • Explanations and support materials for practice provided on site.
  • NB! Only in Väluste. There will be no coverage in Zoom.
Dorje Gotrab and Sendru 4, guided by Olev Poolamets
Dorje Gotrab mantra lugemine

Mõistele mantra on mitmeid seletusi, üks Dr. Nida Chenagtsangi poolt õpetatud tähendus on man meel tra kaitse ehk meelekaitse. Tiibeti Budismi kutsutakse ka mantrajaanaks või vadzhrajaanaks, mantralausumine on üks praktiseerimise võimalusi.

Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini ehk Sowa Rigpa üks osa on mantraravi, Dorje Gottrabi mantra on üks olulisi praktikaid milles ühineb nii vaimne komponent kui ka mantraravi komponent enese ja teiste hüveks. Harjutame Dorje Gottrabi praktikat kahe päeva jooksul kohapeal Sowa Rigpa Väluste koolis.

Sendru 4 loodusravim

Lisaks õpime tegema neljakomponendilist Tiibeti loodusravimit traditsioonilise meetodi kohaselt. Sendru tähendab granaatõuna ja neli tähendab nelja komponenti. See on lihtne loodusravim, mille põhitoime on seedimise toetamine. Head seedimist peetakse Sowa Rigpas väga oluliseks, tuntakse mõistet seedesoojus.

Ajakava

Kohale võib tulla eelneval (reede)õhtul. Alustame laupäeval kell 11.00. Lõpetame pühapäeval hiljemalt kell 16.

Reciting the Dorje Gotrab mantra

There are several explanations for the term mantra, one meaning taught by Dr. Nida Chenagtsang is man mind and tra protection, or protection of the mind. Tibetan Buddhism is also called mantrayana or vajrasana, chanting mantras is one of the ways to practice.

One part of Tibetan Traditional Medicine, or Sowa Rigpa, is mantra therapy. Dorje Gottrab's mantra is one of the important practices in which both the spiritual component and the mantra therapy component come together for the benefit of oneself and others. We practice the Dorje Gottrab practice for two days on site at the Sowa Rigpa Väluste school.

Sendru 4 herbal medicine

In addition, we will learn how to make a four-component Tibetan herbal medicine according to the traditional method. Sendru means pomegranate and four means four components. It is a simple natural remedy whose main effect is to support digestion. Good digestion is considered very important in Sowa Rigpa, known as digestive heat.

Schedule

You can come the previous (Friday) evening. We start at 11:00 on Saturday. We finish on Sunday at the latest at 16:00.
Let us know if you're coming
Feel free to donate a participation fee for the event, covering modest accommodation and vegetarian meals. All donations will go to promoting Sowa Rigpa.